Výběrové jídelníčky

Jak správně hodnotit, zda výběrové jídelníčky splňují metodiku Nutriční doporučení ke Spotřebnímu koši? Stačí dodržet 3 základní pravidla.

Pravidla pro hodnocení jídelníčků jsou následující:

  1. Pokud škola vaří většinu jídel pro výběr „1“ (např. 200 jídel) a pouze minimum (10 jídel) pro výběr „2“, pak hodnoťte pouze výběr „1“. Ve slovním hodnocení okomentujte i výběr „2“.
  2. Pokud ve škole děti odebírají rovnoměrně všechny výběry. Pak je nutné plnění spočítat pro každý výběr zvlášť. A podívat se, jestli jsou v jeden den podávány pokrmy přibližně nutričně i finančně podobné hodnoty (aby např. nebyly na 1 zařazeny těstoviny s pórkem a na 2 řízek).
  3. Pokud je například jako 3. výběr nabízen zeleninový salát, pak takovýto výběr nehodnotíme a hodnotíme pouze ostatní dva výběry a to každý zvlášť.

Otázky a odpovědi

Jak hodnotit jídelníčky s výběrem 2 jídel, všechny požadavky v tabulkách znásobit dvěma, např. počet sladkých jídel ne 2x, ale 4x? – přesto bude hodnocení takového jídelníčku zavádějící – záleží na dítěti (či rodiči) jakou kombinaci zvolí, může tak v týdnu mít třeba i 3x sladké jídlo nebo denně maso.

Předpokládejme, že děti rovnoměrně odebírají oba výběry. Pak musíme zhodnotit oba výběry zvlášť. Je pravda, že nikdy nezhodnotíme individuální volbu dítěte, tedy reálnou pestrost. Úkolem však je zhodnotit nabídku ŠJ. Nabídka jídelny by měla splňovat požadované parametry. Jestli strávníci tohoto využijí nebo si budou vybírat kombinace méně vhodné je jejich svobodná vůle a odpovědnost – u dětí tedy spíše odpovědnost rodičů. Škola nemůže ve všem a úplně suplovat roli rodiny. Obecně platí, že pokud je ve ŠJ umožněn výběr, pak by „jedničky“ i „dvojky“ zvlášť měly splňovat spotřební koš a Nutriční doporučení ke spotřebnímu koši a jídelníček by měl celkově vyhovovat.

Přečtěte si také

Hodnotitel bude mít váš jídelníček v ruce poprvé v životě. Je proto zapotřebí, aby z něj dokázal poznat přesné složení všech jídel. Podívejte se na 10 základních pravidel, jak jídelníček napsat tak, aby mu hodnotitel dobře rozuměl.

Pokračovat ve čtení