Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Státní zdravotní ústav, se sídlem Šrobárova 48, Praha 100 42, IČ: 75010330, DIČ CZ75010330 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
 2. Zpracování jména, příjmení, názvu společnosti a e-mailu je prováděno za účelem zařazení do databáze školních jídelen registrovaných či aktivně pracujících v projektu Zdravá školní jídelna a následně pro jejich certifikaci po splnění kritérií projektu. Dále pro zasílání pozvánek na semináře, konference, workshopy nebo pro zasílání informací o novinkách ve školním stravování či odkazů na nové materiály a metodiky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti zdravust@szu.cz.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  a.   Poskytovatel softwaru Proof & Reason, s.r.o.
  b.   Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.