Úvod

Český systém školního stravování nám může závidět celý svět. Rozhodně tak stojí za to na něm dále pracovat a snažit se ho posouvat dál. Právě z tohoto důvodu vzniklo Nutriční doporučení ke spotřebnímu koši – jednoduchý nástroj, který vám pomůže ověřit, zda strávníkům nabízíte opravdu kvalitní a pestré jídlo.

Nutriční doporučení doplňuje Spotřební koš stanovený vyhláškou Ministerstva školství (Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování).

Tato metodika má pouze informativní povahu – jejím úkolem je vzdělávat a rozvíjet, ne trestat za neplnění. Vytvořili ji odborníci z hygienických stanic ve spolupráci s řadou dalších specialistů z každodenní praxe školních jídelen. Její pravidla tak odráží skutečné potřeby a poznatky z provozu.

Školní jídelny nemají lehkou pozici – tlačí na ně ministerstvo, zřizovatelé, rodiče i samotní strávníci. Cílem Nutričního doporučení ke spotřebnímu koši je stanovit rozumný kompromis mezi požadavky všech těchto skupin a školním jídelnám co nejvíce usnadnit cestu za nutričně vyváženým a pestrým jídelníčkem.

Samotný princip je jednoduchý. Jedná se o soubor doporučení, jejichž plnění lze hodnotit. Nutriční doporučení je rozvrženo do jednoho měsíce, který má 20 stravovacích dnů. Pro vysledování dlouhodobějších trendů je vhodné posuzovat také několik starších jídelníčků a hodnotit případné změny.

Závěrečným výstupem není bodové hodnocení, nýbrž podrobný slovní komentář od  odborného pracovníka Orgánů ochrany veřejného zdraví (dále jen „hodnotitele“). V něm by se měly objevit největší pozitiva i negativa a doporučení, jak jídelníček zlepšit. Hodnotitel vždy také určí prioritní nedostatek – tedy ten nejzávažnější, který by jídelna měla vyřešit jako první.

Pakliže byste měli doplňující otázky, neváhejte se na hodnotitele obrátit – kontakt je součástí materiálu, který od něho dostanete. Bodové hodnocení jednotlivých jídelníčků a jídelen také bude uváděno do registru HDM, abychom tak napomohli sledování trendů ve školním stravování.

Vlastní jídelníčky si samozřejmě můžete zhodnotit i vy sami. Pokud se vám nepodaří dosáhnout uspokojivého výsledku, vůbec to nevadí. Samotná skutečnost, že jste ochotni se aktivně zabývat možnostmi, jak zlepšit svůj jídelníček, vám dává skvělou výchozí pozici. Většinu zde uvedených poznatků můžete aplikovat už příští měsíc a udělat tak velký krok vpřed.

K Nutričnímu doporučení ke spotřebnímu koši přistupujte jako k materiálu, který vám má především ušetřit práci. Jeho cílem je rozvíjet již existující a dobře fungující systém tak, abychom pro své děti udělali opravdu maximum. Když materiál zkombinujete s vlastními zkušenosti z praxe, může se váš jídelníček stát vzorem pro ostatní.

Otázky a odpovědi

O co hlavně při hodnocení jídelníčku jde?

Cílem je jídelnu nasměrovat, z jídelníčku odstranit případné hrubé nedostatky, nikoli řešit detaily. Hodnocení je vhodné pojmout spíše komplexně, cílem je snížit počet pokrmů z tučného vepřového masa, snížit nabídku knedlíků, vyřadit nebo omezit paštiky, uzeniny, nabízet nesladký nápoj. Místo těchto pokrmů upozornit na výhody a prospěšnost zeleniny, luštěnin, jiných obilovin...

Jak provést hodnocení v měsíci, ve kterém jsou např. 2-3 dny prázdniny?

Upravte hodnocení dle počtu dnů, něco bude chybět, ale ráz jídelníčku bude patrný.

Přečtěte si také

Krok za krokem, jak zavést Nutriční doporučení a stát se Zdravou školní jídelnou.

Pokračovat ve čtení