Dietní stravování pohledem Sdružení moravskoslezských celiaků

Dietní stravování ve školách je v posledních měsících výbušné téma. Věříme, že se situace vyřeší, ozřejmí, sklidní, že se vyjasní nejasnosti a že děti, které potřebují trochu jinou skladbu stravy budou ve školách dostávat stejně dobré obědy jako jejich vrstevníci bez zdravotních obtíží. K tomu se přiklání i Mgr. Kamila Petrušková ze Sdružení moravskoslezských celiatiků.

S novelou vyhlášky o školním stravování, která začala platit od 1.2.2015 svitla dětem, kteří musí dodržovat některou z diet, naděje, že se ve školních jídelnách leccos změní k lepšímu. Vyhláška má dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy umožnit školským stravovacím zařízením poskytovat dietní jídla těm strávníkům, u kterých příslušný lékař posoudil, že jejich zdravotní stav stravování  s omezeními dle dietního režimu vyžaduje. Záměrem Ministerstva školství bylo zlegalizovat dietní stravování a zajistit tak jeho větší dostupnost a zároveň bezpečnost.
Řada jídelen  vycházela už tak znevýhodněným dětem vstříc a byla ochotna připravovat zejména bezlepkovou stravu. Škola však nemá ze zákona povinnost dietní stravování poskytovat, činí tak pouze dobrovolně. Celiaci ze svých zkušeností ví, že trvá poměrně dlouho, než jsou si jistí, jaké výrobky mohou jíst a které pro ně mohou znamenat riziko. Aby měli celiaci jistotu, že jejich jídlo je ve školní jídelně bezpečné, mají nově s jídelnou spolupracovat nutriční terapeuti, kteří mají zajistit garanci systému.

V praxi toto nařízení vyvolalo velkou vlnu nevole, protože pro školy znamená další finanční výdaje. Vedoucí školních jídelen jsou zklamané, zejména proto, že dosud nejsou žádná pravidla ohledně donášení vlastních surovin, navýšení finančních normativů, apod.

Bohužel, dochází k tomu, že řada škol,které dosud dietní stravování bez problémů poskytovaly, jej nyní ruší. Je škoda, že v novele vyhlášky dosud nebyly reflektovány jiné rozumné návrhy na změny, se kterými již dlouhodobě přicházejí odborníci, vedoucí školních jídelen i rodiče. Jde především o problematiku výživových norem, které jsou jídelny povinné dodržovat.

Proto nezbývá poděkovat těm jídelnám, které i přes problémy, které jim tato novela vyhlášky přináší, soucítí s takto znevýhodněnými dětmi a hlavně jejich matkami. Ty pak nemusí trávit večery vařením obědu na druhý den a mohou se třeba věnovat svým dětem. Zároveň nevystavují tyto děti vyčlenění z dětského kolektivu. Bohužel, právě kuchařky jsou většinou za svou práci nedostatečně oceněni a zpravidla je jich v kuchyni nedostatek.

 

Přečtěte si také

Dovolujeme si Vás pozvat na další z řady seminářů o principech projektu Zdravá školní jídelna, který se bude opět konat v prostorách SZÚ v Praze (Šrobárova 48, budova č. 1 - ředitelství), dne 19.6. od 9.00 hodin. Seminář je určen všem zájemcům z řad vedoucích či kuchařek školních jídelen, ale může se přijít podívat kdokoli má zájem dozvědět se mnohé o školním stravování a o tom jak se dá zvyšovat kvalita podávané stravy a rovněž i nutriční gramotnost dětí. Seminářem Vás provede tým autorů projektu Zdravá školní jídelna ve složení: Košťálová, Mužíková, Niklová, Packová.Pokud budte mít zájem, přihlaste se, prosím, na mailové adrese: alexandra.kostalova@szu.cz a to do 15.6.2018 

Pokračovat ve čtení