Přehled jídelen

Školní jídelna při MŠ Sedlec

Počet strávníků: 60
Vedoucí: 1
Jídelníček: nevýběrový

Mládežnická 6

Počet strávníků: 210
Vedoucí: Neumannová Alexandra
Jídelníček: nevýběrový

ZŠ Šatov

Počet strávníků: 130
Vedoucí: Lenka Machová
Jídelníček: nevýběrový

Školní Jídelna Fibichova 5

Počet strávníků: 63
Vedoucí: Oldřiška Klapuchová
Jídelníček: nevýběrový

1. MŠ Karlovy Vary

Počet strávníků: 112
Vedoucí: Jana Štěrbová
Jídelníček: nevýběrový

Mateřská škola České Meziříčí

Počet strávníků: 78
Vedoucí: Zemánková Jindřiška
Jídelníček: nevýběrový

Mateřská škola Sedmikráska Trutnov

Počet strávníků: 90
Vedoucí: Hana Máslová
Jídelníček: nevýběrový

MŠ Třesovice

Počet strávníků: 40
Vedoucí: Karešová Miroslava
Jídelníček: nevýběrový

MŠ Studánka Brna

Počet strávníků: 66
Vedoucí: Ladislava Nosová
Jídelníček: nevýběrový