Přehled jídelen

Školní jídelna Libušinka

Počet strávníků: 81
Vedoucí: 1
Jídelníček: nevýběrový

ŠJ při ZŠ a MŠ Řevničov

Počet strávníků: 250
Vedoucí: Bohumila Simandlová
Jídelníček: nevýběrový

Základní škola a mateřská škola Bedihošť

Počet strávníků: 400
Vedoucí: Dana Frantisová
Jídelníček: nevýběrový

Školní jídelna při MŠ Sedlec

Počet strávníků: 60
Vedoucí: 1
Jídelníček: nevýběrový

Mládežnická 6

Počet strávníků: 210
Vedoucí: Neumannová Alexandra
Jídelníček: nevýběrový

ZŠ Šatov

Počet strávníků: 130
Vedoucí: Lenka Machová
Jídelníček: nevýběrový

Školní Jídelna Fibichova 5

Počet strávníků: 63
Vedoucí: Oldřiška Klapuchová
Jídelníček: nevýběrový

1. MŠ Karlovy Vary

Počet strávníků: 112
Vedoucí: Jana Štěrbová
Jídelníček: nevýběrový

Mateřská škola České Meziříčí

Počet strávníků: 78
Vedoucí: Zemánková Jindřiška
Jídelníček: nevýběrový