Přehled jídelen

MŠ Čakovičky

Počet strávníků: 45
Vedoucí: Eliška Horká
Jídelníček: nevýběrový

ZŠ Sokolovská

Počet strávníků: 650
Vedoucí: Marie Hladíková
Jídelníček: výběrový

ZŠ V.Hejny Červený Kostelec

Počet strávníků: 600
Vedoucí: Jaroslava Majerová
Jídelníček: výběrový

ZŠ T.G.M. Otrokovice

Počet strávníků: 450
Vedoucí: Ludmila Husárová
Jídelníček: výběrový

70.MŠ

Počet strávníků: 127
Vedoucí: p.Stehlíková
Jídelníček: výběrový

Sodexo ZŠ Gen. Píky Ostrava

Počet strávníků: 1000
Vedoucí: marie.puckova@sodexo.com
Jídelníček: výběrový

ZŠ a MŠ Obecnice

Počet strávníků: 300
Vedoucí: xxx
Jídelníček: nevýběrový

SŠ ZŠ a MŠ pro sluchově postižené

Počet strávníků: 200
Vedoucí: Jana Reitingerová
Jídelníček: nevýběrový

Mateřská škola Tuchlovice

Počet strávníků: 125
Vedoucí: Martina Černá
Jídelníček: nevýběrový